КОНФЕРЕНЦИЯ 2018


ПОКАНА

МЕЖДУНАРОДНАНАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАКОНФЕРЕНЦИЯ

на тема:

„НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЕД ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА 21-ви ВЕК"

4 – 6 ноември 2018 г., София

Конференцията се посвещава на 130-та годишнина на Софийския университет „Св. Климент Охридски" и 10-та годишнина на специалност Неформално образование

Гост-лектори:

проф. Алън Роджърс (Великобритания)

проф. Майкъл Осбърн (Великобритания)

проф. Рене Кларихс (Холандия)

проф. Силвия Николаева (България)

Предварителна работна програма

4/11/2018- Предварителна програма (Музей „Земята и хората")

Откриване / тематични семинари /участие в Изложение „Неформално образование"

5/11/2018- Пленарни сесии(Аула, Ректорат на СУ)

Пленарни доклади / промоция на „Антология Неформално образование" / официална вечеря

6/11/2018- Мобилни визити(София-град)

Учебни визити за запознаване с добри практики

Тематични кръгли маси( Музей „Земята и хората")

Закриване

Конференцията се провежда с частичната финансова подкрепа на Фонд „Научни изследвания" на Софийския университет.

Онлайн регистрация на ел. страница:https://ciinobg.wixsite.com/nfeconference

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info