ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ

2017    АНТОЛОГИЯ НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
    
            ФОРУМ "УПРАВЛЕНСКИ ПЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИНОВАТИВНИТЕ                     УЧИЛИЩА И МРЕЖИ В БЪЛГАРИЯ"

2016    ДНИ НА НАСЛЕДСТВОТО

2015    МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ ЗА БУДИТЕЛИ

2014    СОФИЯ - УЧЕЩ СЕ ГРАД

2013    МРЕЖОВИ МОДЕЛ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКО УЧЕНЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

2012    БЪЛГАРО-ИРЛАНДСКИ ИЗДАНИЕ "КЪМ ТРАНСФОРМИРАНО 
            ОБРАЗОВАНИЕ"

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info