ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

Международната конференция на тема: Non-formal Education – Meeting the 21st Century Challenges" е  първият мащабен научно-практически форум с фокус върху неформалното образование, който Факултетът по педагогика и ЦИИНО инициират.  Той е част от събитията, с които академичната общност ще отбележи 10-тата годишнина от създаването на специалност Неформално образование. Форумът, който е планиран да се състои в периода 4 – 6 ноември 2018 г., ще позволи не само да се обмени научен и практически опит и постижения с колеги от страната и чужбина, но и да се популяризира широко смисълът и ползите от неформалното образование през 21-ви век.

Основни участници в конференцията са над 60 български и чуждестранни изследователи, експерти и обществени лидери, чиито научни  и практически приноси и опит са представени в първата у нас „Антология Неформално образование". Неговото представяне ще е едно от съпътстващите събития на конференцията. Четирима от включените чуждестранни автори са водещи изследователи, познати и признати не само в Европа, но и по света, а именно проф. Алън Роджърс и проф. Майкъл Осбърн (Великобритания) и проф. Рене Кларихс (Холандия). Затова сме горди, че те приеха поканата ни да участват не само като съавтори в Антологията, но и като водещи лектори на конференцията.  Една от приоритетните целеви групи на конференцията са младите хора – практици, докторанти, постдокторанти, млади учени.

Програмата на форума обединява голямо разнообразие от дейности – тематични работни групи, пленарни сесии, семинари, кръгли маси, мобилни визити и др. Паралелно, като съпътстващо събитие, е планирано и провеждането на първото изложение „Неформално образование", което цели да представи постиженията във всички практически полета на неформалното учене, обучение и образование – от заниманията през свободното време за деца и възрастни през социо-културната анимация и вътрешнофирмено обучение до дигиталните образователни програми и подкрепи.

Интересуващите се да участват в конференцията могат да пишат на имейла на ЦИИНО. Много скоро на сайта ще бъде публикувана официалната покана, придружена от формуляр на заявка за участие.

Ново издание 

АНТОЛОГИЯ НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Изданието ще представлява поредица от сборници, които ще представят развитието на неформалното учене и образование у нас и по света. Изданието, върху което редакционният екип работи през последната година, е преминало през процедурата на вътрешно обсъждане, като получи изключително висока оценка от своите рецензенти и научни консултанти. То ще бъде публикувано от Университетското издателство „Св. Климент Охридски" в началото на есента, а официалното му представяна е част от съпътстващата програма на международната конференция.

ИЗЛОЖЕНИЕ НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Проявата се организира като изложение на организации, мрежи и екипи, които развиват и предлагат неформални образователни дейности и услуги за всички възрасти. Изложението ще функционира паралелно  в онлайн среда (чрез качване на презентации и други визуални продукти) и на терен, ползвайки базата на Националния музей „Земята и хората", който е основен партньор.Основен координатор и организатор на събитието е Сдружение "Общност за демократично учене", подкрепена от мрежа от над 25 партньорски организации и институции.

Много скоро ще публикуваме официалното съобщение за форума, както и поканата към изложителите, рекламодателите и доброволците.


Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info